Project start-up en project follow-up

Wij faciliteren de effectieve samenwerking van toekomstige en lopende projectorganisaties.

Wij faciliteren de effectieve samenwerking van toekomstige en lopende projectorganisaties. De gebruikershandleidingen van de diverse teamleden en het team in zijn geheel, worden transparant en vervolgens consistent opgevolgd.

Op deze manier zet Mis-s al jarenlang projecten in de bouw- en overheidswereld mee op de rails, en worden deze effectief onderhouden. Teamcoaching wordt vaak aangevuld met individuele coaching van teamleden.

Waarom PSU en PFU’s?

Projecten en contracten worden steeds complexer. Er is steeds meer deskundigheid nodig; meer mensen, vanuit verschillende organisaties en belangen. Dat geeft hoedanook meer dynamiek in het projectteam en de werkomgeving.

 Een succesvol project begint met een succesvolle aanbesteding. Aan succesvol aanbesteden zijn voorwaarden verbonden. Het begint met een goede uitvraag. Dit houdt verband met de project- en organisatiedoelstellingen. Dit zijn vrij harde, ‘zakelijke’ aspecten. Minstens zo belangrijk is het menselijke aspect en ‘de neuzen die dezelfde kant op staan’. In wezen zijn de ‘harde’ leiderschapskwaliteiten zoals inhoudelijke en technische know-how op zichzelf niet sterk genoeg om een project te realiseren. Vóór men gaat uitvoeren, moet duidelijk zijn welk proces er gevolgd gaat worden en daar moet overeenstemming over zijn. Verwachtingen blijven vaak onvoldoende helder terwijl het noodzakelijk is dat projectleden zowel op de inhoud als op het samenwerken duidelijkheid hebben. 

Doordat mensen van opdrachtgever en opdrachtnemer die in de uitvoering gaan samenwerken, vroegtijdig met elkaar intens kennismaken, en, bewust zijn van eigen gedrag en begrip hebben voor het gedrag en de drijfveren van de ander, komen we sneller tot succesvolle samenwerking. Dat zijn de doelstellingen van de project start-up en de project follow-up.

LEES: Project start-up en project follow-up meer in detail

LEES: Interview met Bieke van Gool (MIS-S) en Henk van Duinen (Project-Programma Manager bij Rijkswaterstaat) over de virtuele project start-up

Realisatie: Project start-up voor Rijkswaterstaat

Voor onze opdrachtgever Rijkswaterstaat hebben wij een programma samengesteld voor team- en individuele coaching, op het vlak van ontwikkeling van persoonlijk leiderschap voor medewerkers en managers binnen het kernteam.

Als basis voor ons programma gebruikten we het teammodel van Lencioni en de ijsberg van Mc Clelland.

Het programma bestaat uit verschillende modules: bewustwording, beweging en borging voor individu, team en projectorganisatie. Tijdens de uitvoering van het programma bleek dat enkele teamleden behoefte hadden aan een persoonlijk coachingstraject. Voor hen hebben we een resultaatgerichte en actieve coaching voorzien waarbij gedragsverandering centraal stond.