Projectstart-up en projectfollow-up

Wij begeleiden projectstart-ups (PSU’s) voor de effectieve samenwerking van toekomstige en bestaande projectorganisaties.

Wij begeleiden projectstart-ups (PSU’s) voor de effectieve samenwerking van toekomstige en bestaande projectorganisaties. De gebruikershandleidingen van de diverse teamleden en het team in zijn geheel, worden transparant en vervolgens consistent opgevolgd (projectfollow-up PFU). Op deze manier zet mis-s al jarenlang projecten in de bouw- en overheidswereld mee op de rails en worden deze effectief onderhouden.

Waarom PSU en PFU?

Projecten en contracten worden steeds complexer. Er is steeds meer deskundigheid nodig: meer mensen, vanuit verschillende organisaties en belangen. Dat geeft hoe dan ook meer dynamiek in het projectteam en de werkomgeving.

Bij projectmanagement houden organisaties zich vooral bezig met ‘hard en zakelijk’. Doelstellingen, planningen en budgetten moeten in orde zijn. Maar minstens zo belangrijk zijn de mensen die de op de projecten zitten, de 'zachte' kant. Ook zijn de harde leiderschapskwaliteiten, zoals inhoudelijke en technische kennis op zichzelf niet sterk genoeg om een project te realiseren. Vooraf aan de uitvoering moet duidelijk zijn welk proces er gevolgd gaat worden en daar moet overeenstemming over zijn. Verwachtingen blijven vaak onvoldoende helder terwijl het noodzakelijk is dat projectleden zowel op de inhoud als op het samenwerken duidelijkheid hebben. 

Doordat mensen van opdrachtgever en opdrachtnemer die in de uitvoering gaan samenwerken, vroeg met elkaar intens kennismaken en bewust zijn van eigen gedrag en begrip hebben voor het gedrag en de drijfveren van de ander, komen we sneller tot succesvolle samenwerking. Dat zijn de doelstellingen van de projectstart-up en de project follow-up.

LEES: Project start-up en project follow-up meer in detail