Training & Coaching

Vanuit onze expertise in management, leiderschap en change ontwikkelen wij programma's op maat.

Coaching Team

Wij verbeteren de samenwerking en daarmee de performance van teams. In deze trajecten worden uw teamleden professioneel uitgedaagd om hun eigen functioneren binnen de groep te analyseren. Er wordt gekeken wat sterk is en waar we kunnen verbeteren. Inzicht in de persoonlijke sterktes en talenten helpt om zicht te krijgen op de kwaliteit van uw team. Inzicht geeft respect en maakt duidelijk wat gaat helpen om de effectieve samenwerking te versterken. De focus verschuift van de verschillen in persoonlijkheid naar de gemeenschappelijke doelstellingen van het team.

 
Coaching Individu

Tijdens een coaching begeleiden wij u op basis van vertrouwen, gelijkwaardigheid en ervaring. Het traject richt zich op het maken van juiste beslissingen, het verwezenlijken van meer persoonlijke effectiviteit of het realiseren van meer samenwerking dus efficiëntie binnen uw team. Coaching vanuit mis-s biedt een objectief en discreet klankbord waarbij leidinggevenden hun kwetsbaarheid kunnen tonen. Doelen worden scherp gesteld en u wordt uitgedaagd om uw organisatie of team nog succesvoller te leiden. 


Training & Opleidingsprogramma's op maat

Wij maken trainingen op maat voor u. Ervaring leerde ons dat een resultaatgerichte insteek de meest effectieve ontwikkeling garandeert bij uw mensen. Een opleiding staat immers nooit op zichzelf. Voor een duurzaam leereffect combineren we een opleiding vaak met een individueel leertraject. Een proces dat zoveel mogelijk gespreid wordt in de tijd, met coaching, intervisies en opvolgmomenten.

 

In samenwerking met onze opdrachtgevers ontwikkelden wij:

Multi – Multi launch plus leadership programma

Damen  – Shared leadership in transition

Immaculata  – Effectief leiderschap doorheen innovatie en verandering

Antwerp Management School  – Consulting skills voor Masters in HRM

Antwerp Management School   – Leadership development 3 continent Master in  global management

VITO – Prestatiegericht werken