Training & (Team)coaching

Vanuit onze expertise in management, leiderschap en (team)coaching stellen wij programma's samen die voor uw concrete wensen en doelstellingen worden ingezet.

Teamcoaching
De wereld om ons heen is constant in beweging, wat leidt tot voortdurende veranderingen in organisaties. Of het nu gaat om een koerswijziging of het implementeren van een nieuwe werkwijze, dit heeft een aanzienlijke invloed op de taken, werkwijzen, het werkplezier van medewerkers en daarmee ook op de samenwerking binnen teams.

Teamcoaching door Mis-s
De teamcoaching richt zich op het verbeteren van samenwerking en het optimaliseren van teamprestaties. We houden daarbij rekening met de omgeving en de verandering die van teams gevraagd wordt. Dit proces is een dynamische ontdekkingsreis, waarin gezamenlijke doelen en gedeelde waarden centraal staan. Wij dagen de teamleden uit om hun eigen functioneren binnen de groep te analyseren. Waar liggen krachten en waar zit ontwikkelpotentieel? Wij moedigen open communicatie en doelgerichte feedback aan. Wij reiken hen de concrete handvatten aan, die meteen in de praktijk inzetbaar zijn. Teams worden gestimuleerd om gezamenlijk te groeien, te leren en te excelleren, ook in voortdurend veranderende omstandigheden. De focus verschuift van de verschillen in persoonlijkheid naar de gemeenschappelijke doelstellingen van het team. 

Hoe gaan wij te werk?
We maken graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek waarin we de doelen en wensen bespreken van de teamcoaching. Op basis hiervan doen wij een voorstel voor een passend programma. Onze programma’s bestaan uit teambijeenkomst(en), individuele gesprekken en praktijkopdrachten. Binnen het team van Mis-s hebben wij diverse ervaringen, waaronder expertise in Agile, Lean, Zelfsturing, ketensturing en het transformeren naar het regiemodel.

Methodieken en methoden
Om zowel diepgaande inzichten te genereren als praktische toepassingen te faciliteren, hanteren wij diverse methodieken, waaronder Management Drives, Disc, de piramide van Lencioni, systeemdenken, Appreciatie Inquiry en de Transactionele Analyse. Bovendien integreren wij in verschillende workshops Action Learning, zoals rolstoelbasketbalclinics, Lego-games en boks- en zeilclinics. Tijdens deze workshops wordt het natuurlijke gedrag van individuen zichtbaar, waardoor men kan leren wat effectief gedrag is in de samenwerking en wat niet. Op deze manier helpen wij een team ontwikkelen op een veelzijdige, praktische en leuke manier!

Individuele coaching
Tijdens individuele coaching begeleiden wij u op basis van vertrouwen, gelijkwaardigheid en ervaring. Het traject richt zich op het maken van juiste beslissingen, het verwezenlijken van meer persoonlijke effectiviteit of het realiseren van meer samenwerking, dus efficiëntie binnen uw team. Coaching vanuit mis-s biedt een objectief en vertrouwelijk klankbord waarbij iedereen hun kwetsbaarheid kan tonen. Doelen worden scherp gesteld en we dagen u uit om uw organisatie of team nog succesvoller te leiden. 

Training op maat
Wij maken trainingen op maat voor u, uw team en/of uw organisatie. Ervaring heeft ons geleerd dat een resultaatgerichte insteek de meest effectieve ontwikkeling garandeert bij mensen. Een training staat immers nooit op zichzelf. Voor een duurzaam leereffect combineren we een training vaak met een individueel leertraject. Een proces dat zoveel mogelijk gespreid wordt in de tijd, met coaching, intervisies en opvolgmomenten.