Training & Coaching

Vanuit onze expertise in management, leiderschap en coaching stellen wij programma's samen die voor uw concrete wensen en doelstellingen worden ingezet.

Coaching team
Wij verbeteren de samenwerking en daarmee de prestatie van teams. In deze trajecten worden uw teamleden professioneel uitgedaagd om hun eigen functioneren binnen de groep te analyseren. Er wordt gekeken wat sterk is en waar we kunnen verbeteren. Inzicht in de persoonlijke sterktes en talenten helpt om zicht te krijgen op de kwaliteit van uw team. Inzicht geeft respect en maakt duidelijk wat gaat helpen om de effectieve samenwerking te versterken. De focus verschuift van de verschillen in persoonlijkheid naar de gemeenschappelijke doelstellingen van het team.

 
Coaching individu
Tijdens een coaching begeleiden wij u op basis van vertrouwen, gelijkwaardigheid en ervaring. Het traject richt zich op het maken van juiste beslissingen, het verwezenlijken van meer persoonlijke effectiviteit of het realiseren van meer samenwerking dus efficiëntie binnen uw team. Coaching vanuit Mis-s biedt een objectief en vertrouwelijk klankbord waarbij iedereen hun kwetsbaarheid kan tonen. Doelen worden scherp gesteld en we dagen u uit om uw organisatie of team nog succesvoller te leiden. 


Training op maat
Wij maken trainingen op maat voor u, uw team en/of uw organisatie. Ervaring heeft ons geleerd dat een resultaatgerichte insteek de meest effectieve ontwikkeling garandeert bij mensen. Een training staat immers nooit op zichzelf. Voor een duurzaam leereffect combineren we een training vaak met een individueel leertraject. Een proces dat zoveel mogelijk gespreid wordt in de tijd, met coaching, intervisies en opvolgmomenten.