Intervisie

Mis-s creëert een open en vertrouwde omgeving waarin iedereen mag leren en met praktische hulpmiddelen.

Intervisiebegeleiding
De leervorm ‘intervisie’ kan goed ingezet worden als verdieping na een training of teamontwikkeltraject op het gebied van samenwerken en communicatie. Het vraagt openheid, vertrouwen en respect om samen te leren en het eigen leervermogen te stimuleren. Dit draagt bij aan persoonlijk leiderschap en eigenaarschap.

Waarom?
Het inzetten van intervisie helpt professionals om inzicht te krijgen in hun eigen handelen. In persoonlijke sterktes, krachten en de blinde vlek en ontwikkelpunten.

Het stimuleert leren vanuit gelijkwaardigheid, met elkaar, van elkaar en door elkaar. In groepsverband leren van elkaars ervaringen. Veel professionals ervaren de intervisie of groep waarin de intervisie plaatsvindt als steun.

Hoe?
Tijdens intervisie bespreekt u met collega's of vakgenoten vragen en problemen waar u in uw werk tegenaan loopt. Dat doet u aan de hand van een methode en is één persoon de procesbegeleider. Daarbij is vooral aandacht voor structuur en psychologische aspecten.

Een intervisiegroep bestaat uit vier tot acht professionals die periodiek afspreken. De duur is 1,5-2,5 uur (afhankelijk van de groepsomvang en de intervisiemethode die gekozen wordt).

Vooral tijdens de beginfase is het belangrijk dat het doel en kaders helder worden neergezet. Deze begeleider ondersteunt het leer- en communicatieproces van de deelnemers in de intervisiegroep.

5 voordelen van intervisie

De expertise van Mis-s
De medewerkers van Mis-s hebben ervaring met het opzetten en begeleiden van intervisie. Het creëren van een open en vertrouwde omgeving waarin iedereen mag leren en met praktische hulpmiddelen. Met als doel dat het team/de groep dit zelf voort kan zetten.