Facilitators

Mis-s luistert, reflecteert en stuurt bij daar waar nodig is. Soms ruimte gevend, soms ruimte nemend, maar altijd met het oog op de behoefte van het team en de vooraf gestelde doelstelling.

FACILITATORS 
Onze facilitators worden ingezet tijdens teambijeenkomsten om de bijeenkomst soepeler te laten verlopen, deelnemers te begeleiden bij het bereiken van doelstellingen en om een neutrale, professionele en gestructureerde aanpak te waarborgen, waardoor de efficiëntie en effectiviteit van de bijeenkomst worden verbeterd.

Hoe?
De taak van een facilitator omvat het begeleiden van groepssessies, vergaderingen of bijeenkomsten om de deelnemers te helpen hun doelstellingen te bereiken. Onze facilitator analyseert het functioneren van de groep als geheel, en kijkt naar de rol van de individuen op de groepsdynamiek. Zij creëren een veilige en inclusieve omgeving en stimuleren actieve deelname. Ook beheren zij de tijd en agenda en zorgen voor een gestructureerde en productieve interactie. Dit terwijl ze hun eigen mening en oordelen zoveel mogelijk achterwege laten om neutraliteit te waarborgen.

Om de bijeenkomst tot een succes te maken, zal de facilitator eerst naar de wensen en doelstellingen van de klant luisteren en in overleg met hen een agenda of programma ontwikkelen met continu het doel van de opdrachtgever en de behoeften van het team voor ogen.  

Zo’n agenda of programma zit nooit 'in beton'; doordat onze facilitators zeer ervaren trainers zijn zullen zij ook tijdens de sessies altijd kijken naar de dynamiek en behoefte binnen het team. Mocht blijken dat er toch een andere aanpak vereist is, dan zal de facilitator altijd in overleg met de opdrachtgever zijn of haar programma aanpassen. Continuïteit door flexibiliteit! 

U kunt hierbij denken aan: 

Voordelen van een externe facilitator 

De expertise van Mis-s 
De medewerkers van Mis-s hebben jarenlange ervaring met het faciliteren van bijeenkomsten. Zij luisteren, reflecteren en sturen bij daar waar nodig is. Soms ruimte gevend, soms ruimte nemend, maar altijd met het oog op de behoefte van het team en de vooraf gestelde doelstelling.