Management Drives

Als gecertificeerd partner van Management Drives bieden wij oplossingen om de prestaties van organisaties, teams en individuen te verhogen. Dit doen we met leiderschapsontwikkeling, effectief gedrag in teams (teamontwikkeling), organisatieveranderingen en -ontwikkelingen. De Management Drives richten zich op het bewust worden, bewegen en borgen van drijfveren voor individuen en teams.

Wat houdt Management Drives in?
In een perfecte wereld behaalt iedere organisatie haar doelstellingen, werken teams plezierig samen en ontwikkelen de individuen zich steeds verder. Vanuit die positieve gedachte is Management Drives ontstaan. Het instrument Management Drives meet wat mensen drijft en maakt inzichtelijk wat een team of persoon motiveert. Hierdoor kunt u voorspellen hoe een team of persoon kennis en competenties inzet. Dit wordt uitgebeeld met 6 kleuren, waarbij elke kleur staat voor een bepaalde stijl van leiderschap of organisatiecultuur. Met deze kleuren krijgt u meer inzicht in uzelf, de ander en de dynamieken van het team. Vanuit dit inzicht kan samen gewerkt worden aan het bewust inzetten van talenten van uzelf en anderen. Ook zorgt dit voor het verbeteren van de onderlinge samenwerking in het team.

Met Management Drives ontstaan organisaties waar mensen met meer plezier en met meer motivatie werken. U bouwt hiermee aan een perfecte organisatie! Wij ondersteunen u graag bij het gebruiken van Management Drives om veranderingen te borgen in uw organisatie.

Overige instrumenten
Enkele andere instrumenten die wij inzetten, zijn: