Facilitator 2018055

JOUW TAKENPAKKET

Achtergrond:

Onze opdrachtgever is LEF. LEF is onderdeel van de afdeling Leren en Ontwikkelen (LenO) van Rijkswaterstaat (RWS) en is gepositioneerd bij de Corporate Dienst (CD) / HRM.

LEF is in 2008 opgericht met als doel binnen RWS innovatie en creativiteit te stimuleren en faciliteren. De gedachte achter LEF is dat wezenlijke verandering alleen mogelijk is in een andere dan reguliere ruimtes. Om dit mogelijk te maken beschikt LEF over uiteenlopende faciliteiten op het gebied van geluid, beeld, meubels, catering en verplaatsbare wanden die het mogelijk maken een atmosfeer in de werkruimte te creëren die de sessies ondersteunen. LEF beschikt niet over inhoudelijke expertise, maar biedt kennis over procesbegeleiding. Kenmerkend voor LEF is verder dat het naast fysieke faciliteiten ook procesondersteuning biedt door middel van de inzet van facilitatoren.

 

LEF wordt met name ingezet op projecten die gericht zijn op: strategie- en beleidsontwikkeling, organisatie-inrichting, cultuurverandering, verbetering van werkprocessen, implementatie en aanleg / realisatie van werken. LEF faciliteert op verzoek van klanten uit RWS en andere overheden groepssessies om maatschappelijke vraagstukken een stap verder te brengen.

 

U bent werkzaam voor de LEF-sessies. De LEF-sessies vallen onder de specifieke dienst en inkoopcategorie ‘organiseren van seminars’. Uw rol is om een sessie te ontwerpen (op basis van de klantvraag en in overleg met de klant) en om deze ook uit te voeren. Op basis van een verkennend gesprek tussen de LEF-accountmanager en de opdrachtgever wordt voorafgaand aan het toekennen van een sessie aan een facilitator, bepaald welke faciliteertechniek (of combinatie van faciliteertechnieken) het beste aansluit op de klantvraag.

De afdeling Leren en Ontwikkelen voert (via de LEF-accountmanager) regie op de sessies. De opdracht wordt in samenspraak tussen de LEF-accountmanager, de klant van de sessie en de facilitator geformuleerd en er worden resultaatafspraken gemaakt op basis waarvan de facilitator aan de slag gaat met het faciliteren van de sessie.

Taken en verantwoordelijkheden en kennis van:

 

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

 

Taken

 • U voert een gestructureerde intake met de opdrachtgever(s).
 • U maakt een draaiboek van een sessie van 0,5-1 dag op basis van de doelstellingen die in de intake zijn vastgesteld.
 • U past aan de vraag van de opdrachtgever een standaarddraaiboek aan (een van de LEF-standaardwerkinstructies).
 • U stemt het draaiboek af met de opdrachtgever.
 • U checkt consequent of de output gedragen wordt door de hele groep tijdens een sessie.
 • U houdt bewust afstand van de sessie-inhoud en eigen inhoudelijk expertise.
 • U gebruikt werkvormen om verschillende fasen in het groepsproces te activeren.
 • U bevordert participatie en inbreng van alle deelnemers tijdens sessies.
 • U formuleert duidelijke opdrachten en vragen, checkt systematisch of de opdracht / vraag duidelijk is en volgt of deelnemers participeren.
 • U vraagt systematisch door en vat samen om duidelijkheid en structuur te geven.
 • U merkt non-verbale signalen, weerstand en spanning of conflicten in de groep op en gaat er op in als het relevant is voor het (groeps)proces.
 • U bent bewust bezig met de ontwikkeling van het vakgebied.

 

Eisen

 • U hebt in de afgelopen 3 jaar ervaring opgedaan met ontwerpen en het faciliteren van sessies.
 • U hebt in het afgelopen jaar minimaal 6 sessies naar tevredenheid gefaciliteerd.
 • U hebt ervaring met het maken van een draaiboek (flow), kan tijden van programmaonderdelen goed inschatten en hebt hierbij ervaring met het gebruik maken van een aantal vertrouwde methodieken.
 • U kunt goed samenwerken met allerlei lagen in de organisatie.
 • U kent uw eigen sterktes en zwaktes en bent hiervan bewust tijdens het facilitatieproces.
 • U bent bewust bezig met uw eigen ontwikkeling als facilitator door het bijhouden van de ontwikkeling in het vakgebied.
 • U hebt kennis van tools en technieken en weet ze juist toe te passen.
 • U hebt ervaring met interventietechnieken.
 • U bent bereid om een selectiegesprek aan te gaan waar uw ervaring wordt besproken over interventie, ervaring met intakes en het maken van een draaiboek.
 • U bent bereid om een case te maken waar wordt gekeken naar uw algemene kwaliteiten als facilitator.
 • U bent bereid om een diepte interview met een psycholoog te voeren.
 • U beheerst bij voorkeur de Engelse taal.

 

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

WAAR?
Utrecht

WANNEER?

De functie is per medio maart beschikbaar op afroep. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

WAAROM?

Om te komen tot een shortlist waarin onze opdrachtgever uit kan putten bij opdrachten.

INTERESSE?

Reageer vóór vrijdag 19 januari 12:00 uur en stuur uw cv naar info@mis-s.com of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Van Lonkhuizen, 085-8330014. Referentienummer 2018055.

 

 

 

Deze vacature is helaas vervuld

Interesse in andere functies kijk dan hier.