Privacystatement

Privacy.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Indien u gebruik maakt van de diensten van mis-s en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan mis-s verstrekt zal mis-s de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt met het oog op een goede dienstverlening aan haar (potentiele) klanten.

 

WAAROM VERWERKT MIS-S DEZE GEGEVENS
Mis-s verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen informeren over gerelateerd nieuws of evenementen.

Indien u contact zoekt met mis-s voor het verwerven van dienstverlening kan mis-s uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit consultancy, training en coaching.

 

HOE LANG MIS-S GEGEVENS BEWAART
Mis-s bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden vernietigd indien verwerking in relatie tot het doel van de verwerking niet meer gerechtvaardigd is (maximaal 10 jaar).

 

Delen met andere verantwoordelijke partijen

Mis-s verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden. Gegevens worden slechts dan aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Mis-s werkt met externe partijen samen die diensten aanbieden waarbij persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden. Dit zijn bijvoorbeeld partijen die screenings en profileringen uitvoeren, training en coaching verzorgen. Mis-s maakt met deze partijen afspraken over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Derden krijgen slechts de beschikking over uw persoonsgegevens indien men ten minste dezelfde geheimhouding en beveiligingsvoorschriften in acht neemt die mis-s hanteert.

 

Delen met verwerkers

Mis-s schakelt leveranciers in die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van mis-s. Zij sluit met alle verwerkers van persoonsgegevens verwerkersovereenkomsten af. Mis-s beoordeelt vooraf de beveiligingsmaatregelen en de naleving van de privacyregelgeving en ziet hier periodiek op toe, alsmede op naleving van gesloten verwerkersovereenkomsten.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van mis-s worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Mis-s gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden nimmer aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS
Mis-s maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van mis-s bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan mis-s te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Mis-s heeft hier geen invloed op.

Mis-s heeft Google geen toestemming gegeven om via mis-s verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  info@mis-s.com. Mis-s zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN
Mis-s neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van mis-s maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door mis-s verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mis-s op via info@mis-s.com.

 

Wijziging privacy statement

Mis-s kan dit privacy statement aanpassen. Op de website is altijd de laatste versie te vinden.