Ecosysteem

 

Samenwerking tussen partners, klanten, associate consultants en andere ondernemers. Het mis-s ecosysteem is een weloverwogen krachtenbundeling van ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Het ecosysteem staat voor onze manier van denken: uitgaan van eigen sterktes, delen en samenwerken met anderen die sterker zijn in andere materies. Enkel zo kunnen we effectief innoveren: door open en holistisch te werk te gaan bij het uitvoeren van iedere opdracht.