Projectleider transitievisie warmte (24-30 uur) 2005

Als doelgerichte projectleider ben je verantwoordelijk voor het initiëren, voorbereiden, vormgeven, regisseren en opstellen van de Transitievisie Warmte en betrekt hierbij de lokale stakeholders.

Wie
Onze opdrachtgever, een gemeente in het zuiden van Gelderland, is op zoek naar een projectleider Transitievisie Warmte. De gemeente ondersteunt 11 dorpen en kent een 2-laags managementmodel. De werkzaamheden worden verricht binnen 4 teams, het stafbureau en het onderdeel programmamanagement. Als projectleider Transitievisie Warmte maak je onderdeel uit van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

De Nederlandse gemeenten zijn op grond van het Klimaatakkoord aangewezen als regisseur van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Onze opdrachtgever moet eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen met een plan van aanpak voor de eerste wijkuitvoeringsplannen. Deze visie moet worden voorbereid en afgestemd en ter vaststelling aangeboden worden aan de gemeenteraad. Als projectleider verdiep je je in de reeds uitgevoerde onderzoeken, andere beschikbare informatie en in de lokale stakeholders, welke bij het opstellen van de visie moeten worden betrokken.

Wat
Wat je gaat doen, en wat we van je vragen, lees je hieronder.

Taken

 • Je bent verantwoordelijk voor het initiëren, voorbereiden, vormgeven, regisseren en opstellen van de Transitievisie Warmte.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een plan van aanpak voor wijkplan(nen) alsmede het uitdragen en creëren van draagvlak hiervoor.
 • Je initieert, organiseert en neemt deel aan de externe en interne overlegverbanden met als doel het vergaren en verbreden van kennis en het creëren van draagvlak voor de op te stellen Transitievisie Warmte.
 • Je adviseert over de te nemen vervolgstappen of maatregelen.
 • Je verricht, waar mogelijk, overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van de organisatie, zoals het vervangen van de beleidsadviseur duurzaamheid in de vakantieperioden en het bieden van ondersteuning.

Eisen

 • Je beschikt over een relevante afgeronde hbo-opleiding, zoals milieu- of bestuurskunde of vergelijkbaar.
 • Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als beleidsadviseur in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt kennis van de energietransitie en ervaring met projectmanagement.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het opstellen van visies, beleidsdocumenten en plannen van aanpak in het maatschappelijk en politiek krachtenveld van een overheidsorganisatie.
 • Je bent op maandag 31 augustus in de ochtend beschikbaar voor een kennismakingsgesprek met de opdrachtgever.

Wensen

 • Je hebt ervaring als beleidsmedewerker / adviseur binnen een gemeentelijke organisatie.
 • Je hebt ervaring op het gebied van projectleiding in een overheidsorganisatie.
 • Je hebt kennis van de opgave die de gemeente in het kader van het klimaatakkoord / de Klimaatwet heeft.
 • Je hebt ervaring met het betrekken van inwoners en externe partijen bij het opstellen van beleid.

Waar
Regio Den Bosch

Wanneer
De functie is beschikbaar voor 24-30 uur per week vanaf half september 2020 tot en met half december 2021. Je kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe
Reageer vóór 26 augustus 2020 en stuur je cv naar christineblom@mis-s.com of klik op Solliciteer direct. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Christine Blom, 0858330014.

Deze vacature is helaas vervuld

Interesse in andere functies kijk dan hier.