Organisatie optimalisatie

Mis-s heeft bij het uitvoeren van deze opdracht eerst de managementstructuur helder in kaart gebracht. Hierbij is de aanwezigheid van menselijk potentieel en talent geïnventariseerd. Samen met de organisatie zijn heldere doelen, taken en rollen van de verschillende functies vastgelegd. Hierdoor is rust & houvast ontstaan wat een solide basis vormt voor verdere groei en is een stabiele organisatie en werkomgeving gecreëerd.